Zesde editie Wèttegij't groot succes

Afgelopen 28 december was het weer zo ver. Bij café D’n Bens liep de spanning hoog op, met de stemkastjes in de hand kon de dorps-pubquiz beginnen. Twintig teams streden in acht verschillende categorieën mee om het slimste team van Langenboom te worden. Na een spannende strijd werd L.U.L. (Langenboms Urtse Langlaufvereniging) & Friends bekroond tot slimste team van Langenboom 2019. Ieder teamlid ontving het prachtige Eigen Kweek-Langenbooms bierpakket en uiteraard de wisselbeker. Direct aansluitend op de prijsuitreiking zorgde Dos Paulos voor een gezelligeafterparty. De volledige quizuitslag is te vinden onder het kopje Uitslag 2019. De vragen en antwoorden van de quiz zijn te vinden onder Antwoorden 2019.

Bij deze ook dank aan alle deelnemers en natuurlijk aan onze sponsors.

Hoe verder? Het Wèttegij’t-team beraadt zich over een volgende editie in 2020 of na een jaar pauze in 2021. In het laatste geval zou dat pauzejaar 2020 gebruikt kunnen worden voor een alternatief-quizprogramma. Graag nodigen wij hierbij quiz-liefhebbers en/of geïnteresseerden uit om contact op te nemen met een van hieronder genoemde leden van het Wèttegij’t-team, om mee na te denken over, of zelfs mee te werken aan het vervolg van Wèttegij’t.

Wèttegij’t?-team : Lies van Kuppeveld, Joost van Kessel, Nellie Schonenberg, Jan Meulepas, Joke van den Bogaard en Paul Vogels.