Beste oud-deelnemers,

Na 5 zeer succesvolle edities merken we dat voor de organisatie van de 6e editie extra teamleden noodzakelijk zijn.

Het Wèttegij't-team bestond uit 30-ers én 50-/60-ers. Dat willen we graag zo houden.

De 30-ers hebben helaas moeten stoppen. Voor een volgende quiz hebben we dus versterking en inspiratie nodig van een aantal jongere Langenboomers. (leeftijd tussen de 18 en 48 jaar). Omdat we vinden dat het team moet bestaan uit een afspiegeling van (de smaak van) Langenboom.  

Bij deze een dringende oproep om je te melden om de werkgroep te komen versterken. Of als je met meerdere bent, een nieuwe Wèttegijt-team te vormen. Als dat voor 15 okt lukt komt er wellicht toch een Wèttegij't 2018! En zo niet... dan zou dit het definitieve einde kunnen betekenen van de mooie Langenboomse traditie.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar: info@wettegijt.nl

Een hartelijke groet,

Jan Meulepas, Nellie Schonenberg, Joke van den Bogaard, Paul Vogels.